Dómnefnd

Hver er í dómnefnd?

Vefakademían er á hverju ári skipuð einstaklingum með sérþekkingu og brennandi áhuga á vefmálum sem taka að sér að velja þá vefi sem hljóta íslensku vefverðlaunin. Dómnefndina skipa 7 aðilar sem starfa innan vefiðnaðarins, auk varamanna.

Breiður hópur sérfræðinga

Leitast er við að hafa hópinn sem breiðastan þannig að reynsla og þekking á ólíkum sviðum sé sem mest. Litið er sérstaklega til þekkingar á viðmóti, vefhönnun, markaðssetningu á netinu, forritun, vefumsjón, vefstjórnun, og fleiri þátta er lúta að störfum innan vefiðnaðarins.

Hlutleysi dómnefndar

Mjög strangar reglur gilda um störf dómnefndar. Ef aðili í dómnefnd er tengdur vef/verkefni sem er tilnefnt til verðlauna, þá má sá hinn sami hvorki greiða atkvæði né taka þátt í umræðum þeirra flokka er vefurinn tengist. Sé dómari vanhæfur skal varamaður greiða atkvæði og taka þátt í umræðum þeirra flokka.

Tilnefningar

Ef þið hafið sérfræðiþekkingu og brennandi áhuga á vefmálum eða vitið af slíkum einstaklingum þá hvetjum við ykkur til að senda inn tilnefningar í dómnefnd. Ekki er skilyrði að viðkomandi sé meðlimur í SVEF.

Tekið er á móti tilnefningum í dómnefnd í lok hvers árs, og tekur hún formlega til starfa strax og lokað hefur verið fyrir innsendingar verkefna.


Tilnefna í dómnefnd

Styrktaraðilar